Skip to content

च्यालेंज

अहो ज्ञानियांच्या राजा । कशाला फुकाच्या गमजा?

एकेकाळी रचीली ओवी । व्हाल का हो नवकवी?

मारे बोलवीला रेडा । रेघ बी. ए. ची ओलाडा!

तुम्ही लिहावी विराणी । लिहा पाहू फिल्मी-गाणी 

म्हणे आळंदी गावात । तुम्ही चालवली भितं चालवून दावा झणी

एक नाटक कंपनी बाप रखुमादेवीवरा । आमुचा च्यालेंज स्विकारा

Published inसाहित्य

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *