Books by P. L. Deshpande

Books by P. L. Deshpande

पुलंची पुस्तके

This is a complete list of books authored by P. L. Deshpande.

The first 60 books (1948-2004) were published with the oversight of P. L. and Sunita Deshpande. These have been organized chronologically within each literary category.

पु. ल. देशपांडे यांच्या पुस्तकांची नावे (Pu La Deshpande Books list in Marathi)

 1. बटाट्याची चाळ
 2. अपूर्वाई
 3. दाद
 4. गणगोत
 5. पुरचुंडी
 6. हसवणूक
 7. मैत्र
 8. व्यक्ती आणि वल्ली
 9. खिल्ली
 10. चार शब्द
 11. अघळ पघळ
 12. जावे त्यांच्या देशा
 13. आपुलकी
 14. उरलंसुरलं
 15. कान्होजी आंग्रे
 16. पोरवय
 17. असा मी असामी
 18. खोगीरभरती
 19. गोळाबेरीज
 20. मराठी वाङ्मयाचा (गाळीव) इतिहास
 21. पूर्वरंग
 22. वयम मोठम खोटम
 23. विठ्ठल तो आला आला
 24. तीन पैशाचा तमाशा
 25. तुका म्हणे आता
 26. ती फुलराणी
 27. नवे गोकुळ
 28. पुढारी पाहिजे
 29. भाग्यवान
 30. आम्ही लटके ना बोलू
 31. सुंदर मी होणार
 32. रवींद्रनाथ : तीन व्याख्याने
 33. वंग-चित्रे
 34. मित्रहो!
 35. श्रोतेहो !
 36. मोठे मासे छोटे मासे
 37. काय वाट्टेल ते होईल
 38. एक झुंज वार्‍याशी
 39. गुण गाईन आवडी
 40. पु.ल.: एक साठवण
 41. रसिकहो !
 42. तुझे आहे तुजपाशी
 43. वटवट वटवट
 44. अंमलदार
 45. टेलिफोनचा जन्म
 46. मुक्काम शांतिनिकेतन
 47. एका कोळीयाने
 48. भावगंध
 49. कोट्याधीश पुल
 50. गाठोडं
 51. द्विदल
 52. एक शून्य मी
 53. नस्ती उठाठेव
 54. पाचामुखी …

The last 6 books (2012-2019, coloured in pink) were edited and published after their death.