एक होती ठम्माबाई

एक होती ठम्माबाई 
एक होती ठम्माबाई 

एक होती ठम्माबाई 

तिला सोशल वर्कची घाई 

रात्रंदिवस हिंडत राही 

पण वर्कच कुठे उरले नाही

वर्क थोडे बाया फार 

प्रत्येकीच्या घरची कार 

नोकर – शोफर – बेरा – कुक 

घरात आंबून चालले सुख

घराबाहेर दुःख फार 

करीन म्हणते हलका भार 

कार घेऊन निघते रोज 

हरेक दुःखावरती डोज –

पाजीन म्हणतेः पिणार कोण ?

सगळ्या जणीना करते फोन 

मला कराल का हो मेंबर?”

“अय्या साॅरी, राग नंबर !”

सगळ्या मेल्या मारतात बंडल

म्हणुन स्वतः काढते मंडळ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *