Category: General

 • फोटोतली तरुणी

  फोटोतली तरुणी

  फोटोतली तरुणी माझ्या खोलीतल्याफोटोतली तरूणी परवा मला म्हणाली‘मला चागंलेसे स्थळशोधून द्या ना-इथेमाझा जीव टांगल्यासारखं वाटतंय’ _ पु. ल. देशपांडे

 • मी केलेला केक पण ‘बकुळाबाईंनी पाठवला’

  लक्षण मी केलेला केकपण ‘बकुळाबाईंनी पाठवला’ म्हटल्यावर, ‘बेकार आहे’ म्हणतअख्खा मटकवलाततेव्हाच मी तुमचं लक्षणओळखलं. _ पु. ल. देशपांडे

 • पंचवीस मार्क कमी पडून नापास

  पक्षनिष्ठा पंचवीस मार्क कमी पडून नापासझालेले चिरंजीव तिर्थरूपांना म्हणाले,‘मी पहिल्यापासूनच मार्क्सविरोधी गटात आहे.’

 • आताशा बुडणा-या सुर्याला ‘बराय उद्या भेटू’

  प्रश्न आताशा बुडणा-या सुर्याला‘बराय उद्या भेटू’ असे म्हणाला की तो मला म्हणतो,‘कशावरून?मधल्या रात्रीचीतुला अजूनही इतकी खात्री आहे?‘सुर्य आता म्हातारा झालाय.’

 • एक होती ठम्माबाई

  एक होती ठम्माबाई  तिला सोशल वर्कची घाई  रात्रंदिवस हिंडत राही  पण वर्कच कुठे उरले नाही वर्क थोडे बाया फार  प्रत्येकीच्या घरची कार  नोकर – शोफर – बेरा – कुक  घरात आंबून चालले सुख घराबाहेर दुःख फार  करीन म्हणते हलका भार  कार घेऊन निघते रोज  हरेक दुःखावरती डोज – पाजीन म्हणतेः पिणार कोण ? सगळ्या जणीना […]

 • Hello world!

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!