Category: General

 • How To Enhance At How To Control Pests At Dolly Sods In 60 Minutes

  Using much less toxic pesticides that degrade quickly can also be essential in lowering honey bee mortality (See Table of Insecticides and Miticides for pesticide toxicity and residual time). The Office of Pesticide Program’s Conventional Reduced Risk Pesticide Program expedites the review and regulatory resolution-making means of standard pesticides that pose much less risk to…

 • फोटोतली तरुणी

  फोटोतली तरुणी

  फोटोतली तरुणी माझ्या खोलीतल्याफोटोतली तरूणी परवा मला म्हणाली‘मला चागंलेसे स्थळशोधून द्या ना-इथेमाझा जीव टांगल्यासारखं वाटतंय’ _ पु. ल. देशपांडे

 • मी केलेला केक पण ‘बकुळाबाईंनी पाठवला’

  लक्षण मी केलेला केकपण ‘बकुळाबाईंनी पाठवला’ म्हटल्यावर, ‘बेकार आहे’ म्हणतअख्खा मटकवलाततेव्हाच मी तुमचं लक्षणओळखलं. _ पु. ल. देशपांडे

 • पंचवीस मार्क कमी पडून नापास

  पक्षनिष्ठा पंचवीस मार्क कमी पडून नापासझालेले चिरंजीव तिर्थरूपांना म्हणाले,‘मी पहिल्यापासूनच मार्क्सविरोधी गटात आहे.’

 • आताशा बुडणा-या सुर्याला ‘बराय उद्या भेटू’

  प्रश्न आताशा बुडणा-या सुर्याला‘बराय उद्या भेटू’ असे म्हणाला की तो मला म्हणतो,‘कशावरून?मधल्या रात्रीचीतुला अजूनही इतकी खात्री आहे?‘सुर्य आता म्हातारा झालाय.’

 • एक होती ठम्माबाई

  एक होती ठम्माबाई  तिला सोशल वर्कची घाई  रात्रंदिवस हिंडत राही  पण वर्कच कुठे उरले नाही वर्क थोडे बाया फार  प्रत्येकीच्या घरची कार  नोकर – शोफर – बेरा – कुक  घरात आंबून चालले सुख घराबाहेर दुःख फार  करीन म्हणते हलका भार  कार घेऊन निघते रोज  हरेक दुःखावरती डोज – पाजीन म्हणतेः पिणार कोण ? सगळ्या जणीना…

 • Hello world!

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!