Skip to content

Pu La Deshpande Posts

इवल्याइवल्याशा

इवल्याइवल्याशाटिकल्याटिकल्यांचेंदेवाचे घर बाई, उंचावरीऐक मजा तर ऐक खरी निळीनिळी वाटनिळेनिळे घाटनिळ्यानिळ्या पाण्याचेझुळुझुळु पाटनिळ्यानिळ्या डोंगरांतनिळीनिळी दरी चांदीच्या झाडांनासोन्याची पानेंसोनेरी मैनेचेंसोनेरी गाणेंसोन्याची केळींसोन्याचा पेरूसोनेरी आंब्यालासोन्याची कैरी देवाच्या…

आयुष्यात मला भावलेले एक गुज मी तुम्हाला सांगतो.

आयुष्यात मला भावलेले एक गुज मी तुम्हाला सांगतो. उपजीविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचे शिक्षण जरूर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीने करा. पण तेवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र,…

भरलेला खिसा माणसाला ” जग ” दाखवतो

भरलेला खिसा माणसाला ” जग ” दाखवतो आणि रिकामा रिखसा जगातील ” माणसं ” दाखवतो.  ज्याला शंभर किलो धान्याचं पोत उचलता येतं,  त्याला ते विकत…

शब्दावाचुन कळले सारे

शब्दावाचुन कळले सारे, , शब्दांच्या पलिकडले प्रथम तुला पाहियले आणिक घडू नये ते घडले अर्थ नवा गीतास मिळाला  छंद नवा अन् ताल निराळा  त्या दिवशी…

च्यालेंज

अहो ज्ञानियांच्या राजा । कशाला फुकाच्या गमजा? एकेकाळी रचीली ओवी । व्हाल का हो नवकवी? मारे बोलवीला रेडा । रेघ बी. ए. ची ओलाडा! तुम्ही…

मी एकदा आळीत गेलो

मी एकदा आळीत गेलोचाळ घेऊन बाहेर आलोतोंडात भरली सगळी चाळमी तर मुलाखाचा वाचाळकधी पायांत बांधतो चाळउगीच नाचतो सोडून ताळवजन भारी उडते गाळणपायांचीहि होते चाळणगाळणे घेऊन…

मी राहतो पुण्यात

मी राहतो पुण्यात  म्हणजे विद्वत्तेच्या ‘ठाण्या’त. इथल्या मंडईचे देखील विद्यापीठ आहे  आणि विद्यपीठाची मंडई झाली आहे  बोलणे आ इथला धर्म आहे  आणि ऐकणे हा दानधर्म…

एक होती ठम्माबाई

एक होती ठम्माबाई  तिला सोशल वर्कची घाई  रात्रंदिवस हिंडत राही  पण वर्कच कुठे उरले नाही वर्क थोडे बाया फार  प्रत्येकीच्या घरची कार  नोकर – शोफर…