पंचवीस मार्क कमी पडून नापास

पक्षनिष्ठा

पक्षनिष्ठा

पंचवीस मार्क कमी पडून नापास
झालेले चिरंजीव तिर्थरूपांना म्हणाले,
‘मी पहिल्यापासूनच मार्क्सविरोधी गटात आहे.’

,