इवल्याइवल्याशा

इवल्याइवल्याशाटिकल्याटिकल्यांचेंदेवाचे घर बाई, उंचावरीऐक मजा तर ऐक खरी निळीनिळी वाटनिळेनिळे घाटनिळ्यानिळ्या पाण्याचेझुळुझुळु पाटनिळ्यानिळ्या डोंगरांतनिळीनिळी दरी चांदीच्या झाडांनासोन्याची पानेंसोनेरी मैनेचेंसोनेरी गाणेंसोन्याची केळींसोन्याचा पेरूसोनेरी आंब्यालासोन्याची कैरी देवाच्या घरातगुलाबाची लादीमऊमऊ ढगांचीअंथरली गादीचांदण्याची हंडीचांदण्याची भांडीचांदोबाचा दिवा मोठालावला वरी

Published
Categorized as Poems

भरलेला खिसा माणसाला ” जग ” दाखवतो

भरलेला खिसा माणसाला ” जग ” दाखवतो आणि रिकामा रिखसा जगातील ” माणसं ” दाखवतो.  ज्याला शंभर किलो धान्याचं पोत उचलता येतं,  त्याला ते विकत घेता येत नाही आणि ज्याला विकत घेता येतं त्याला उचलता येत नाही. “विचित्र आहे पण सत्य आहे” आपल्याला जे जे पाहिजे ते ते सर्व मिळाले असते तर…!! जगायला गंमत आणि… Continue reading भरलेला खिसा माणसाला ” जग ” दाखवतो

शब्दावाचुन कळले सारे

शब्दावाचुन कळले सारे

शब्दावाचुन कळले सारे, , शब्दांच्या पलिकडले प्रथम तुला पाहियले आणिक घडू नये ते घडले अर्थ नवा गीतास मिळाला  छंद नवा अन् ताल निराळा  त्या दिवशी का प्रथमच माझे  सूर सांग अवघडले  शब्दावाचुन कळले सारे, शब्दांच्या पलिकडले आठवते पुनवेच्या रात्री  लक्ष दीप विरघळले गात्री  मिठीत तुझिया या विश्वाचे रहस्य मज उलगडले  शब्दावाचुन कळले सारे, , शब्दांच्या… Continue reading शब्दावाचुन कळले सारे