इवल्याइवल्याशा

इवल्याइवल्याशाटिकल्याटिकल्यांचेंदेवाचे घर बाई, उंचावरीऐक मजा तर ऐक खरी निळीनिळी वाटनिळेनिळे घाटनिळ्यानिळ्या पाण्याचेझुळुझुळु पाटनिळ्यानिळ्या डोंगरांतनिळीनिळी दरी चांदीच्या झाडांनासोन्याची पानेंसोनेरी मैनेचेंसोनेरी गाणेंसोन्याची केळींसोन्याचा पेरूसोनेरी आंब्यालासोन्याची कैरी देवाच्या घरातगुलाबाची लादीमऊमऊ ढगांचीअंथरली गादीचांदण्याची हंडीचांदण्याची भांडीचांदोबाचा दिवा मोठालावला वरी

Published
Categorized as Poems